Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

- door

Beste leden,

Op dinsdag 20 maart 2018 vindt om 19.30 uur onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in ons paviljoen. Graag nodigen wij jullie hiervoor uit. 

In de bijlage is de agenda opgenomen. De notulen van de vorige ALV liggen een half uur voor aanvang ter inzage in ons paviljoen. Eigen inbreng waarderen wij zeer. Mocht dit het geval zijn geef het ons dan uiterlijk 3 dagen van te voren door via een email aan ons secretariaat (secretariaat@ntc72.nl).

Tevens is er de mogelijkheid om de KNLTB passen op deze avond af te halen, te weten tussen 19.00 uur en 19.30 uur en na afloop van de vergadering.

Wij hopen op een goede opkomst.

Het bestuur.

Agenda ALV 20-3-2018.doc