Seniorentennis

Naast het reguliere senioren tennis heeft onze tennisvereniging een grote groep actieve en fanatieke senioren plus!

Senioren Plus

Deze info is vooral bedoeld voor nieuwkomers. Direct na de overgang naar kunstgras is de commissie "Senioren-plus" tot stand gekomen. Doel van de commissie is om overdag op tennisgebied wat te betekenen voor tennissende plussers. De minimum leeftijdsgrens voor deelname aan de tennisactiviteiten is vastgesteld op vijftig jaar. 

Wanneer u ouder dan 50 jaar bent, dan kunt u op de maandagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur komen tennissen. Alle (zes) banen zijn dan voor ons gereserveerd. Het doel van deze morgen is gezellig met elkaar te tennissen. Tegen wie en met wie is niet zo belangrijk. Een van de commissieleden deelt de de partijen in en houdt rekening met de sterkte van de individuele deelnemers. Het hangt vaak van het aantal deelnemers af, hoe de partijen worden ingedeeld. U dient hiervoor begrip op te brengen. Meestal worden er gemengd dubbels gespeeld. Maar het kan evengoed voorkomen (dat hangt natuurlijk van de opkomst af), dat een heer met drie dames, een dame met drie heren of een enkelpartij uit de hoge hoed getoverd wordt. Maar dit gebeurt steeds in overleg. Men moet immers met plezier komen tennissen.Wij verzoeken u wel dringend op tijd te komen, zodat de eerste partijen om 10.00 uur kunnen beginnen. Daarna wordt er gezellig in onze kantine onder het genot van koffie, thee of fris gepauzeerd. U kunt er ook voor kiezen alleen de tweede partij spelen en dan dient u om 10.50 uur op het park aanwezig te zijn. In moeilijke situaties (b.v. een oneven aantal) wordt altijd met de deelnemers overleg gepleegd.

Op de woensdagmorgen wordt getennist van 9.30 -11.30 uur. De opzet is gelijk aan de maandagmorgen en ook dan wordt door één der commissieleden de partijen ingedeeld. De eerste ronde is van 9.30 uur tot 10.20 uur en de tweede van 10.40 uur tot 11.30 uur.Het verschil met de maandagmorgen is echter, dat er geen banen voor ons zijn gereserveerd. Zowel op de maandag als op de woensdag moet u natuurlijk (dat geldt overigens altijd als u komst spelen) uw ledenpas meenemen.

Voor vragen of suggesties kunt u altijd terecht bij de commissie, bestaande uit: Jack Bijlmakers, Jan Palmen, Jan Poell, Mia Moonen en Tanja Vos. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jan Palmen (tel. 632296).