Baanvernieuwing

- door

Hallo allemaal,

7 oktober jl. heeft het bestuur tijdens een informatieavond de leden bijgepraat over verschillende actuele zaken, waaronder de noodzaak van vernieuwing van de banen. Er is voor de banenvernieuwing een werkgroep gevormd en wij zijn aan de slag gegaan met alle noodzakelijke voorbereidingen.

We praten jullie graag kort bij:

De gemeenteraad van Nederweert heeft in november de begroting vastgesteld voor 2020 en daarmee middelen vrijgemaakt voor baanvernieuwing bij NTC ’72 in 2020. Waar het streven was om voorafgaand aan de voorjaarscompetitie de banen te vernieuwen, bleek dat niet haalbaar omdat eerst verder technische onderzoek uitgevoerd moet worden naar de staat van de ondergrond en de drainage; dit zullen we de eerstvolgende weken samen met de gemeente gaan uitvoeren.

Verder willen we een zo goed mogelijke baansoortkeuze maken en willen we ons daarom verder uitgebreid laten informeren, wat eveneens meer tijd kost dan oorspronkelijk gedacht.

Op onze Algemene Leden Vergadering in maart 2020 zullen we u deelgenoot maken van deze zoektocht en zal het bestuur u ook een baansoort ter goedkeuring voorleggen. Onze verwachting is dat we in het najaar van 2020, aansluitend aan de najaarscompetitie, over kunnen gaan tot vernieuwing van de banen.De banen zullen gesitueerd worden waar ze momenteel liggen. NTC ‘72 is goed vertegenwoordigd bij de gesprekken tussen gemeente en alle belanghebbenden op De Bengele. Daar praten we over alle plannen die zich aandienen binnen een periode tot over 20 jaar, waarbij ook een mogelijke andere situering van de banen over 10-15 jaar ter sprake komt.

We houden jullie op de hoogte via de mail en website. Heeft u in de periode tot de ALV in maart vragen of ideeën over de baanvernieuwing, dan spreek ons aan!

Voor nu een hele mooie jaarwisseling gewenst!

Antoine, Frank, Marcel, Rob en Roel