Informatie avond presentaties

Afgelopen maandag, 7 oktober, vond de goed bezochte informatieavond plaats, tijdens welke een update werd gegeven over De Bengele Beweegt.
Ook vormde het de aftrap van het proces voor de banenkeuze (ten behoeve van de noodzakelijke banenvervanging), evenals de kick-off van het PR traject van Padelbanen, alsook het completeren van onze missie en visie.

Mocht je het gemist hebben, bij deze de presentaties van Padel, en de Missie en Visie:
presentatie padel.pptx
NTC '72 MISSIE & VISIE.pptx

Meer informatie over Padel vind je op deze pagina: Padel
Meer informatie over de Missie en Visie vind je op deze pagina: Missie en Visie

Het proces voor de banenvervanging zal verder als project opgepakt worden door een team onder leiding van bestuurslid Antoine van Cruchten.

Het PR plan voor Padel wordt verder uitgewerkt door Geer van den Dungen (commissievoorzitter Padel) en Peter Veugen (commissielid).
Mocht je interesse hebben deze commissie te versterken, meld dat dan even bij Geer.

De Missie en Visie wordt verder uitgewerkt door Matthijs Kaan. Aanvullingen en opmerkingen welkom!

We zijn voornemens een extra ALV te organiseren om de banenkeuze te bekrachtigen, het Padel initiatief formeel te accepteren, en de Missie en Visie goed te keuren. Vanwege de urgentie van banenvervanging pogen we dit nog in het lopende kalenderjaar te organiseren.

Overigens zijn we nog op zoek naar een bestuurslid daar Huibert te kennen heeft gegeven te willen stoppen met zijn bestuurstaak daar hij het niet meer kan verenigen met zijn nieuwe baan. Huibert blijft wel als bestuursadviseur betrokken.

Mocht je interesse hebben in een bestuurstaak, meld je dan even bij een van de bestuursleden of via een mail naar voorzitter@ntc72.nl.