Missie en Visie

In toenemende mate worden er vanuit o.m. het De Bengele Beweegt initiatief vragen gesteld aan NTC’72, waar we vaak alleen maar ad-hoc op kunnen reageren, en waarvan niet altijd duidelijk is of onze reactie de leden correct representeert.

Om deze reden, en om de juiste ‘richting’ te geven aan onze club naar de toekomst, gaan we een missie (‘waarvoor we staan’) en een visie (‘waarvoor we gaan’) ontwikkelen. Hierop gebaseerd gaan we vervolgens beleid definiëren wat de vastgestelde ‘richting’ moet bewerkstelligen. Ook geeft dit handvaten voor onze houding t.o.v. De Bengele Beweegt.

Planning 

Missie en visie moeten zo breed mogelijk ‘gedragen’ zijn, dus willen we graag zoveel mogelijk leden betrekken bij de definitie hiervan.

Een eerste versie van de missie en de visie wordt door het bestuur gemaakt.

Met deze versie, wat je kan zien als ‘praatdocument’, willen we alle commissievoorzitters benaderen voor een eerste ‘scan’, opmerkingen gemaakt door de commissievoorzitters worden verwerkt in een tweede versie.

Deze tweede versie wordt gepresenteerd tijdens de ‘informatieavond alle leden’ op 7 oktober a.s. - laat je mening horen!

Tijdens, en volgend op deze informatieavond kunnen alle leden opmerkingen over de missie en de visie kwijt.
Het resultaat van deze opmerkingen wordt verwerkt in een derde versie, welke de commissies en het bestuur de komende maanden verder uitwerken tot een definitieve versie