Regeling Introducees

Let op: wijziging introducé beleid per 10 januari 2014.

Een introducé-regeling is een geweldig systeem. Het geeft je de mogelijkheid om personen, niet lid zijnde, uit te nodigen om een partijtje te tennissen. Om als club enig zicht te houden op deze regeling ben je als lid gehouden aan een aantal spelregels. Zij die in gebreke blijven zullen hierop worden aangesproken.

De regel:
Speelgerechtigde leden van NTC ’72 hebben het recht andere personen, niet lid zijnde, voor een maximum aantal van vijf keer per kalenderjaar per persoon, te introduceren.

De spelregels:
Het introduceren van deze personen is toegestaan wanneer:
* De banen niet bezet zijn door clubleden of toernooideelnemers
* De speeltijd in acht wordt genomen voor het betreffende speltype
* Voor de introducé het vereiste bedrag aan NTC ’72 is voldaan
* Het clublid zich aansprakelijk stelt voor de gedragingen van de door hem of haar geïntroduceerde persoon c.q. personen.

Uitvoering:

Het betreffende lid (dat een introducé meeneemt) voldoet eerst het introducé bedrag door dit contant in een envelop, voorzien van zijn/haar naam en de datum in de brievenbus rechts, naast het afhangbord, te deponeren.

De introducé bedragen zijn:

Senioren € 5,00
Junioren € 2,50

Vervolgens mag de speciale introducé-pas gebruikt worden door de introducé. Deze pas hangt naast het afhangbord.

Het systeem registreert welke lid wanneer tennist met een introducé. Indien er misbruik wordt gemaakt van deze introducé-pas dan zal het betreffende lid hierop worden aangesproken en wordt het bedrag alsnog in rekening gebracht. Gebruik deze pas dus niet als je je eigen pasje vergeten bent want dan wordt het introducé bedrag geïncasseerd van degene waar je mee tennist!


Jeugdleden mogen op het park van NTC ’72 gratis tennissen met jeugdleden die lid zijn van de tennisclub van Nederweert-Eind, Ospel of Leveroy. Ook mogen jeugdleden van NTC ’72 gratis tennissen op het park van Nederweert-Eind, Ospel of Leveroy, mits de medespeler bij de betreffende club lid is.