Regeling Introducees

Een introducé-regeling is een geweldig systeem. Het geeft je de mogelijkheid om personen, niet lid zijnde, uit te nodigen om een partijtje te tennissen. Om als club enig zicht te houden op deze regeling ben je als lid gehouden aan een aantal spelregels. Zij die in gebreke blijven zullen hierop worden aangesproken.

De regel:
Speelgerechtigde leden van NTC ’72 hebben het recht andere personen, niet lid zijnde, voor een maximum aantal van vijf keer per kalenderjaar per persoon, te introduceren.

De spelregels:
Het introduceren van deze personen is toegestaan wanneer:
* De banen niet bezet zijn door clubleden of toernooideelnemers
* De speeltijd in acht wordt genomen voor het betreffende speltype
* Voor de introducé het vereiste bedrag aan NTC ’72 is voldaan
* Het clublid zich aansprakelijk stelt voor de gedragingen van de door hem of haar geïntroduceerde persoon c.q. personen.

Uitvoering:

Het betreffende lid (dat een introducé meeneemt) hangt af met zijn/haar pasje. Drukt vervolgens op introducé en vult de naam van de introducé in en het e-mailadres. 

De introducé bedragen zijn:

Senioren € 5,00
Junioren € 2,50

Het systeem registreert dan welk lid wanneer tennist met een introducé. Per kwartaal achteraf wordt bij het lid het introducé bedrag geïncasseerd van de bankrekening.

Jeugdleden mogen op het park van NTC ’72 gratis tennissen met jeugdleden die lid zijn van de tennisclub van Nederweert-Eind, Ospel of Leveroy. Ook mogen jeugdleden van NTC ’72 gratis tennissen op het park van Nederweert-Eind, Ospel of Leveroy, mits de medespeler bij de betreffende club lid is.